Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhấtVisa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Nhà đầu tư nước ngoài là những ai?

Theo Luật Đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài là những người có quốc tịch nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc bỏ vốn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Đối tượng này có visa sắp hết hạn, nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam phải thực hiện thủ tục gia hạn visa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ sở pháp lý cho việc xin cấp visa thị thực visa cho nhà đầu tư nước ngoài.

  • Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
  • Luật số 51/2019/QH14- Sửa đổi bổ sung một số điều Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn của visa đầu tư?

Theo quy định 2014 thì visa (thị thực) ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm. Và theo quy định mới 2019 thì thời hạn của thị thực (visa) như sau :

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6