Tin tứcTin tức

Giảm thời gian cách ly F1, người nhập cảnh từ 21 xuống còn 14 ngày.
Công văn 5599/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly...
ASM Int’l Hướng dẫn nhập cảnh cho người nước ngoài

ASM Int’l Hướng dẫn nhập cảnh cho người nước ngoài 1. Các tài liệu cần chuẩn bị  1) Chuyên gia: Hộ chiếu, Giấy phép lao động / Thẻ tạm trú (nếu có), Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tại Việt Nam  2) Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của...

Chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam ngắn ngày không phải cách ly tập trung 14 ngày
1. Bộ Y tế đã có công văn số 4674/BYT-MT về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày). Theo đó, các chuyên gia, khách nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày không phải cách ly y tế tập trung 14 ngày, song...
Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6