Hướng dẫn điền mẫu số 01- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Hướng dẫn điền mẫu số 01- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01 - Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Mẫu 01 dùng để người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Chúng tôi hướng dẫn điền thông tin một số mục cần thiết trong mẫu 01 như sau:

 • (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....
 • Mục thông tin về Doanh nghiệp/ Tổ chức cần điền đầy đủ và chính xác thông tin của Doanh nghiệp/ Tổ chức theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh đã được cấp bao gồm các thông tin sau:
 • Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức:
 • Loại hình Doanh nghiệp/ Tổ chức:
 • Tổng số lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp/ Tổ chức:
 • Trong đó số lao động nước ngoài là:
 • Địa chỉ Doanh nghiệp/ Tổ chức:
 • Điện thoại - Email:
 • Giấy phép kinh doanh số:
 • Cơ quan cấp:
 • Có giá trị đến ngày:
 • Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6