Giảm thời gian cách ly F1, người nhập cảnh từ 21 xuống còn 14 ngày. Giảm thời gian cách ly F1, người nhập cảnh từ 21 xuống còn 14 ngày.

Công văn 5599/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19), tiếp tục theo dõi tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Tại Công văn này, Bộ Y tế cũng ban hành kèm theo Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 thay thế cho Hướng dẫn đã được ban hành trước đó ngày 27/6/2021 tại Công văn 5152/BYT-MT.

Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, Bộ Y tế đề nghị nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế địa phương có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai (thông qua video clip, tài liệu truyền thông,... ). Đồng thời, thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6