ASM Int’l Hướng dẫn nhập cảnh cho người nước ngoàiASM Int’l Hướng dẫn nhập cảnh cho người nước ngoài

ASM Int’l Hướng dẫn nhập cảnh cho người nước ngoài

1. Các tài liệu cần chuẩn bị

 1) Chuyên gia: Hộ chiếu, Giấy phép lao động / Thẻ tạm trú (nếu có), Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tại Việt Nam

 2) Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của chuyên gia nước ngoài: hộ chiếu, thẻ cư trú (nếu có), giấy chứng nhận quan hệ gia đình, bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tại Việt Nam

2. Liên hệ

  1) Email: info@asmgroupvn.com

 2) Kakao Talk: visaforkorean

Lên đầu trang
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6